Upsala-Ekeby

Upsala-Ekeby grundades år 1886 under namnet Ekeby bruk. Bruket låg utanför Uppsala och på brukets mark fanns lera att tillgå som hade en sådan god kvalitet att den kunde användas till lergods. Till en början låg fokus på att göra tegel men redan inom ett år var fabriken redo för att börja producera keramik men också för att producera kakel, för bortsett från keramiktillverkning så är Upsala-Ekeby starkt förknippad med tillverkningen av kakelugnar.

Under hela Upsala-Ekebys livstid så låg ett stort fokus på urnor, krukor och vaser liksom på prydnadssaker. Det är därmed föga förvånande att en av de mest åtråvärda antikviteterna från Upsala-Ekeby är vasen ”Paprika” som skapades av Anna-Lisa Thomson år 1948.

Med tiden kom Upsala-Ekeby att anskaffa allt fler andra bolag, vilket gjorde företaget till en mycket bred koncern inom keramiktillverkning, glastillverkning och tillverkning av bestick. Det talades därmed om ”det dukade bordet” som en del av marknadsföringen, då Upsala-Ekeby innefattade alla dessa delar. Som ett led i detta köptes bland annat Gefle Porslinsfabrik, Rörstrand, glasbruket Kosta Boda och besticktillverkaren Gense från Eskilstuna. Upsala-Ekeby blev dock allt mer tungrott, bland annat i takt med att behovet av kakelugnar minskade till följd av centralvärme liksom tillföljd av plastens intåg.