De förflutna guldklimparna

Intresset för det förflutna är något som lockat människan i århundraden, att få uppleva, se och kanske till och med ha saker som hör till en annan tid, en annan epok är förgyllande för många människor, inte minst här i Sverige. Men varför har människan ett sådant stort intresse för det som varit? Är det för att vi söker efter vår egen historik bland olika föremål som speglar oss? Var började detta intresse och vad innebär egentligen en antikvitet?

Historien om antikviteter och vad det innebär

Kort och gott kan man säga att en antikvitet är ett äldre, kulturhistoriskt intressant föremål. Detta innefattar vanligtvis möbler, konst, vapen och hushållsföremål. Antikviteter som sådana sträcker sig enda bak till 1700 – talet och rörde sig till en början endast om föremål som kom från epokerna renässansen och antiken, men som sedan på 1800 -talet dessutom började handla mycket om den omtyckta folkkonsten. I början av 1900 – talet blev ordet antikvitet något bredare och innefattar egentligen alla intressanta äldre föremål.

Detta var något som många inte uppskattade, då de nyare och mer moderna föremålen inte hörde hemma bland 1846 års beteckning över vad som skulle klassas som en antikvitet. Detta ändrades dock snabbt då man redan under 1960 – talet fick upp ögonen för tidsskrifter och reportage, även yngre skrifter som många samlare sökte efter. Man började därför att dela in föremålen i olika beteckningar som skulle klassa dem bättre. De föremål som var över 100 år var så kallade ”riktiga” antikviteter, medan föremål som var minst 50 år gamla ansågs vara ”semi” antikviteter. Idag eftertraktar många samlare antikt porslin, konstverk från olika kända konstnärer, gamla teknologiska ting som telegrafer och de första telefonerna, men även modelleringsfigurer i sina originalförpackningar.

Sverige – landet med stort intresse för antikviteter

Intresset för antika föremål och möbler är mycket stort i Sverige. Varje år arrangeras ungefär 55 större loppisar och antikbodar runt om i hela landet brukar locka till sig många besökare och intresserade.

Ofta är dessa antika föremål dessutom så kallade samlarföremål som samlare runt om i hela landet, och kanske till och med från andra länder, eftertraktar. Exempelvis skulle det kunna vara en världskänd Bricka som tillhör samma märke som ett tekanna set som personen är ute efter.

Förutom att faktiskt medverka fysiskt på dessa loppisar och återvinna någon annans ”skräp” så finns även intresset att se professionella värderare även hemma i tv-rutan som träffar på olika människor med eventuella föremål av värde. Detta program kallas för antikrundan och har funnits sedan år 1988. Antikrundan är ett mycket populärt program som sänder 10 avsnitt varje år där man kan få se olika föremål värderas och ibland säljas vidare till andra tänkbara intresserade. Här överraskas dock även många med att det de trott vara en antikvitet i själva verket bara är ett kärt gammalt föremål. Ovärderligt för ägaren men inte mycket mer än så.