Albert Engström

Albert Engström började sin karriär som en skrivande man snarare än som en illustratör. Redan i ungdomen skrev han bland annat dikter i dagstidningar i Eksjö och övriga Småland. Med tiden blev han alltmer känd som skämttecknare och hans karikatyrer skonade ingen, då han drev med sin tids översåtar. En av de kanske mest kända illustrationerna som Albert Engström gjorde var dock affischen under folkomröstningen gällande förbudet om rusdrycker, där Albert Engström menade på att om alkohol förbjöds så skulle det svenska folket inte längre kunna äta kräftor. ”Kräftor kräva dessa drycker!” löd buskapet.

Albert Engström föddes i Lönneberga socken år 1869 och växte upp i Småland, främst i Hult utanför Eksjö. På Uppsala universitet studerade han bland annat grekiska liksom latin och sedermera studerade han allt mer konst och kom bland annat att bli elev hos Carl Larsson. Albert Engström gjorde en hel rad akvarellmålningar men det var teckningar som var hans allra starkaste sida och bland de antikviteter som han efterlämnade finns bland annat flera självporträtt. Idag finns Albert Engström-sällskapet med 1700 medlemmar, vilket ämnar hålla Albert Engströms alster och minne vid liv. Sällskapet driver flera museer, både i Eksjö liksom i Grisslehamn där Albert Engströms gamla ateljé ligger på en klippa invid havet.