Rörstrand

En av Sveriges topptillverkare av porslin är Rörstrands Porslinsfabrik och det är föga förvånande att märket Rörstrand är så pass renommerat eftersom fabriken grundades redan år 1726 under namnet Swenske Porcellainesvärket. Det här gör Rörstrand till Europas äldsta porslinsfabrik näst efter tyska Meissen. Namnet Rörstrand tog företaget så småningom eftersom fabriken var inhyst i Rörstrands slott i Stockholm.

Under en lång tid var Rörstrand den enda porslinstillverkaren i Sverige och på grund av avsaknaden av konkurrens så stagnerade företaget. Förändringen kom dock under 1800-talet då uppstarten av Gustavsbergs Porslinsfabrik innebar att Rörstrand var tvungen att ta sig i kragen för att kunna konkurrera med nykomlingen. Under en tid var Rörstrand dessutom en av Sveriges största industrier, då fabriken hade över tusen anställda.

Swedish Grace

En av Rörstrands mest kända serviser är Swedish Grace, vilken säljs än idag. Många tror säkerligen att detta är en tämligen ny servis men faktum är att den lanserades redan år 1930 och den är således både en antikvitet och en modernitet på samma gång. Det var konstnären Louise Adelborg som låg bakom designen på porslinet, vilket hade veteax i relief, och det ursprungliga namnet var ”Nationalservisen”. Att servisen numera kallas för Swedish Grace är alltså ett modernt inslag men det ska nämnas att servisen har haft flera andra namn under årens lopp, vilka har influerats av servisens varierande dekorationer. Den kallades till exempel för ”Blå vinge” när den var dekorerad med små blå vingpar och den kallades för ”Gyllenax” när den hade små gyllene veteax som dekoration.

Ostindia

En annan storslagen servis som Rörstrand fortfarande för i sitt sortiment är Ostindia, vilken lanserades år 1932. Historien bakom Ostindia är ovanligt romantisk, då en kinesisk porslinsskärva från ett förlist skepp på något vis hamnade hos Rörstrand och sedermera fick konstnären Knut Almström att skrida till verket med en ny design, efter att ha fått idén från sin fru.