Jugend

Jugend eller art nouveau var ungdomens konststil och den hade sin glansperiod mellan åren 1890 – 1920. Faktum är att jugend betyder just ungdom på tyska och att konststilen fick just det namnet berodde på en tysk tidning med samma namn var väldigt drivande i att sprida jugenden. Den franska namnversionen, art nouveau (ny konst), kommer däremot från ett franskt galleri med just det namnet. I själva verket är det flera andra länder som också har sina egna benämningar på jugenden, till exempel modernisme, men Sverige har alltså valt att använda den tyska versionen. I Sverige sägs den ha blivit populär under Allmänna konst- och industriutställning år 1897 i Stockholm, vilken arrangerades i samband med att Oscar II firade 25 år som kung.

Ut med det gamla

Det ungdomliga namnet ämnade vara en tydlig markering mot allt det gamla, där konstnärerna ville frigöra sig från de gamla metoderna och dogmerna. Egentligen är jugenden inte en enhetlig stil, istället beskrivs den snarare som en samlad rörelse mot det nya, men självfallet finns där flera distinkta inslag som kan identifieras i dagens antikviteter.

In med naturen

Ett drag som är starkt förknippad med jugend är inslag från naturen i arkitektur liksom i andra konstverk. Inom jugenden var det oerhört vanligt att få med slingrande växtrankor, blommor, frukter, djur och även den mänskliga kroppen. Till exempel kunde byggnadsfasader vara dekorerade med talrika blad och stolar kunde ha snidade äpplen eller rosor på ryggstöden. Det var också väldigt vanligt med välvda fötter på stolar och bord, där den här formen ofta benämns som lökformad, och lampfötter designades ibland så att de skulle föreställa eleganta trädstammar. Även slanka kvinnokroppar var vanliga i jugendstilen, där det inte var ovanligt att de exempelvis bar upp släta lampskärmar.

Jugendbyggnader

I Sverige är det även ganska lätt att hitta jugendstilen i arkitekturen, åtminstone när betraktaren är medveten om jugendens kännetecken. Det finns exempelvis teatrar och banker liksom andra affärsmässiga byggnader i jugendstil. Även flerbostadshus byggdes i jugendstil och vissa villor influerades av stilen. Som nämnt ovan är slingrande växtdekorationer vanliga liksom mjuka linjer i byggnaderna, till exempel vid fönstren eller gavlarna. Ett annat vanligt inslag är spröjsade fönster där spröjsen endast finns i den översta delen av fönstret och burspråk var ytterligare en populär detalj på byggnaderna.