Renässansen

Renässansen är en ganska svårgreppad stil då den sträcker sig över en lång tidsperiod och då den innehåller många olika inslag. I korta drag innebar renässansen att den antika världens kulturarv återupplivades och återigen blev viktig, vilket i sin tur innebar att den dystra medeltiden lämnades därhän. Själva begreppet renässans betyder pånyttfödelse men faktum är att perioden har fått det här namnet postumt, där det anses vara en fransman som först använde begreppet år 1855.

200 år

Det går det inte att peka på ett särskilt tillfälle eller ett specifikt årtal där renässansen uppstod så definitionerna varierar för under vilken tidsram som renässansen pågick. Det går dock att säga att på ett ungefär så varade renässansen från det tidiga 1400-talet till cirka år 1600, vilket således betyder att renässansen höll i sig i nästan 200 år. Det är en väldigt lång tidsperiod för en konststil och av den anledningen har renässansen delats upp i flera delar, däribland ungrenässans och högrenässans.

Mer än bara Italien

Renässansen förknippas vanligen med Italien och det beror på att det länge ansågs att renässansen hade startat i Italien. Med tiden har det dock blivit klart att startplatsen inte är så tydlig som tidigare trotts samt att bland annat Tyskland, Nederländerna, Belgien liksom Frankrike har haft liknande inslag, utan att de för den delen blev särskilt påverkade av Italien. Därtill är begreppet renässans en aning missvisande då renässanser har uppstått mångfaldiga gånger under historien, bland annat under 800-talet och 1100-talet. Trots detta lever begreppet renässans kvar, där det enbart avser perioden efter medeltiden.

Förändringarnas tid

Renässansen var inte bara en konststil utan den genomsyrade hela samhället. Stora samhällsförändringar skedde i många av de europeiska nationerna. Till exempel innebar renässansen slutet på feodalismen på många platser och den romersk-katolska kyrkan förlorade mycket av sitt järngrepp över befolkningarna. Med det sagt ska det dock klargöras att den stora massan fortsatte att vara djupt religiösa, vilket bland annat syns på många av tidens målningar som idag är antikviteter, såsom exempelvis ”Nattvarden” av Leonardo da Vinci.

Aritmetik, grammatik och retorik

Även vetenskapen blev populär, inte minst bland konstnärer där det blev viktigt att kunna bland annat aritmetik men det gällde också att studera grammatik likväl som retorik. Renässansen nästintill dyrkade så kallade universalgenier, det vill säga människor som ansågs vara experter på många olika ting. Här var exempelvis Michelangelo ett av de mest berömda universalgenierna, då han sysslade med allt från måleri till arkitektur men mest känd är han kanske för takmålningarna i Sixtinska kapellet och skulpturen David. Leonardo da Vinci, som nämndes ovan, hör också till universalgenierna. Han målade bland annat välkända antikviteter såsom Mona Lisa men han var också en uppfinnare som exempelvis arbetade på flera olika flygmaskiner.